Kazimierza Wielkiego 12/1
66-400 Gorzów Wielkopolski