Licencja
Posiadamy licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nr 20586, nadaną 29 listopada 2013 roku, przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.