ul. Pocztowa 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
601 153 272 601 152 386