Kancelaria prawna

Jesteśmy filią Kancelarii Radców Prawnych Łydka Prokopiuk. Specjalizujemy się głównie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych – spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, funkcjonujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a także poza jej granicami.

Obszar działalności Kancelarii w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych obejmuje m.in.:

 • prowadzenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • windykację należności,
 • opiniowanie i przygotowywanie projektów umów,
 • prawo administracyjne (wnioski, pisma, odwołania i inne niezbędne czynności),
 • prawo zamówień publicznych (pełny zakres),
 • opiniowanie umów o pracę oraz porozumień odnośnie rozwiązania umów o pracę,
 • przygotowanie regulaminów pracy i wynagrodzeń,
 • reprezentowanie przed wszelkimi sądami,
 • prowadzenie negocjacji,
 • monitorowanie procesu legislacyjnego z wybranych przez klienta dziedzin,
 • prawo własności intelektualnej i przemysłowej.


Filia kancelarii mieści się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 12/1.
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 17.00.
Istnieje możliwość umówienia się poza wyznaczonymi godzinami.

Kontakt:
mgr Teresa Dunajska – prawnik
tel. 601 15 23 86
tel./fax 95 7 207 305